+90 (262) 751 1001
Karayolu Hizmeti Hemen Teklif AlDenizyolu Hizmeti Hemen Teklif AlHavayolu Hizmeti Hemen Teklif AlDepo / Antrepo Hizmeti Hemen Teklif Al
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Lojistik ve Tedarik Zinciri hizmetlerini gerçekleştirirken, iletişim halinde olduğumuz tüm iç ve dış taraflarla “KARŞILIKLI GÜVEN ve GİZLİLİK” ilkesine uygun hareket ederiz.
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer tüm taraflarla yapılan yazılı ve sözlü görüşmelerde edinilen bilgilerin güvenliğini aşağıdaki üç temel esas doğrultusunda muhafaza ederiz;
  • Gizlilik,
  • Bütünlük,
  • Kullanılabilirlik
 • Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla “RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM” esasına uygun tehditleri belirleriz ve alınması gereken tedbirleri gecikmeden alırız. Tüm tedbirlerin zamanından alınmasını, sürekli iyileştirilmesini, etkinliğini ve sürekliliğini sağlarız.
 • Gerçekleştirdiğimiz lojistik hizmetlerinde bilgi güvenliğiyle ilgili tüm Ulusal/Uluslararası Mevzuat, Standart ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşme şartlarına uygun çalışırız.
 • Tüm çalışanlarımızın “güven ve gizlilik” bilinciyle hareket etmesi için gerekli eğitimleri planlar ve çalışanlarımızın farkındalığını artırırız.
 • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi etkin bir şekilde uygularız ve sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
 • Bilişim altyapımızın sürekli güncel olmasını sağlar ve sürekli iyileştiririz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, uluslararası kabul görmüş, güncel ve ileri teknolojileri kullanırız.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ
 • Kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin korunması ve imhasına dair yürürlükteki ilgili mevzuatına göre işlenen kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri alırız.
 • Kişisel Verilerin Korunmasıyla ilgili aşağıdaki ilkelere uygun hareket ederiz;
  • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleriz,
  • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncelleriz,
  • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleriz,
  • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleriz,
  • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederiz,
  • Kişisel veri sahiplerini aydınlatır ve bilgilendiririz,
  • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi uygularız,
  • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alırız,
  • Kişisel verilerin işleme amacının gereği üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuata uygun davranır,
  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösteririz.
Teklif Oluşturun